Know More about

Yoga Spirits Roermond

Where you connect to your inner energy source, rebalance, rejuvinate and relax

I am Nok Veeger. I was born and raised in a peaceful small village in the northeast of Thailand where people in the community support each other with sincerity. The teachings of the Buddha have rooted deep down into my heart and created a strong foundation to be grounded.

I am full of curiosity, open minded and passionate about learning; ancient wisdom, modern knowledge and how to live a healthy lifestyle. I like going to the gym and exercising with groups of people. My background studies are related to a wide range of interests such as biology, air traffic control and ICT. I enjoyed my life in Thailand, but I moved to live in the Netherlands to live with my husband and our two children. Now I really enjoy my life here in Limburg. 

My curiosity has brought me to yoga. I have officially started my yoga journey at DNYS in Amsterdam, Vinyasa Yoga Teacher Training. I specialized further in several modules of Vinyasa yoga; Intelligent sequencing, Gentle vinyasa flow, Elemental vinyasa, Shakti vinyasa. After that I  have joined the Intensive Ashtanga Vinyasa Yoga Based Teacher Training with Yogaplace located in Sittard, Netherlands. My passion for knowledge continues to pursue Yin yoga, Yoga Nidra, Advanced Fundamental of yoga, Anatomy and Physiology of yoga, Yoga Therapy etc. 

Through yoga I find peace from within. My current yoga practice is both on and off the mat. Integrating the 8 limbs of yoga into my lifestyle. Finding balance among yoga practice, work and private life. I am happy to pass my yoga knowledge to others and to support people in their yoga practice, so they can tailor the practice to suit their individual needs regardless of which phase you are in your practice.

I appreciate all curiosities that may arise. Your enthusiasm is always welcome. Please do not hesitate to ask questions, sharing opinion, requesting or discovering possibilities with Yoga Spirits. I will be happy to hearing from you and to connect with you. Looking forward to seeing you in our studio!

Algemene voorwaarden

Versie Oktober 2023

Artikel 1 Algemeen

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Yoga Spirits wordt bedoeld:

Yoga Spirits, Parallelweg 5c, 6041BR, Roermond

Inschrijving KvK te Roermond onder nummer 75630753

Tijdens het inschrijven via Momoyoga is er een link naar de algemene voorwaarde aanwezig. Door in te schrijven bij Yoga Spirits via Momoyga verklaart de cursist akkoord te gaan met “algemene voorwaarden Yoga Spirits oktober 2023”. Yoga Spirits is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2.1 lessenkaarten

Een lessenkaart staat op naam en is voor 1, 5 en 10 lessen respectievelijk 1, 3 en 6 maanden geldig vanaf de dag van aankoop. Alle lessenkaarten dienen vooraf betaald te worden en zijn in geen enkele situatie restitueerbaar. Yoga Spirits heeft het recht om het lesgeld te wijzigen.

Actuele prijzen zijn altijd te raadplegen op de site van Yoga Spirits onder: Prices.

Actuele prijzen zijn altijd te raadplegen op Momoyoga onder: Tarieven.

Artikel 2.2 Reservering van yogalessen

Alle lessen zijn online te reserveren via het boekingssysteem Momoyoga. Je kunt alleen online boeken, dus niet telefonisch of via e-mail.

Je kunt je reservering annuleren tot 1 uur voor de les begint. Ga dan naar jouw account om dit te regelen. Je kunt tot 1 uur van tevoren een les boeken.

Ben je niet naar de les gekomen en heb je je les niet geannuleerd dan zal de les toch verrekend worden.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig bent voor een les. Je hebt daarmee voldoende tijd om je voor te bereiden voor de les en stoort anderen ook niet door een late binnenkomst.

Het overzicht van het lesrooster van Yoga Spirits is terug te vinden op de website onder: Classes.

Het overzicht van het lesrooster van Yoga Spirits is terug te vinden op Momoyoga onder: Lesrooster

Yoga Spirits heeft het recht om het rooster aan te passen, daar waar nodig. (b.v. door ziekte of vakantie van een docent)

Artikel 2.3 Blessure

Wanneer je een blessure hebt, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent. Zij/hij kan je dan adviseren hoe hiermee om te gaan tijdens de les.

Artikel 3.1 Risico en aansprakelijkheid

Yoga Spirits is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade die is toegebracht in en rondom het pand aan de Parallelweg 5c, te Roermond. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt.

Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij Yoga Spirits kan ontstaan, zijn voor eigen risico. De cursist vrijwaart Yoga Spirits van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze.

Artikel 3.2 Privacy en persoonsgegevens

Yoga Spirits verzamelt persoonsgegevens van haar leden voor betalings- en administratie- en informatiedoeleinden. Ze gaat hier heel zorgvuldig mee om. Voor het delen van nieuws wordt alleen met toestemming van een lid een nieuwbrief verstuurd met daarin relevante info t.b.v. het lesrooster, nieuwe workshops of andere ontwikkelingen die belangrijk zijn om te weten.

Artikel 3.3 Hygiëne regels

Zorg dat je schoon naar de les komt en gebruik zo nodig een deo zonder sterke geur. Zorg ook dat je voeten geurloos zijn. Als je voor de les niet kan douchen, was dan tenminste je oksels en voeten met een vochtig doekje en gebruik deo zonder sterke geur.

Draag geen parfum of andere geuren tijdens je practice. Het kan een storing zijn voor je oefening voor zowel jezelf als voor anderen. Iemand in je buurt kan hier b.v. allergisch voor zijn.

Draag schone kleding waarin je je gemakkelijk kunt bewegen.

Eet niet vlak voor een yogales, het beste is om er meer dan 2 uur tussen te laten.

Draag geen schoenen in de studio. Deze kun je kwijt in de schoenen kast in de lounge. Het advies om wel sokken te dragen, indien gewenst zijn er pantoffels aanwezig in de yogastudio.

Om iedereen zijn/haar rust te gunnen praat zo rustig mogelijk voor de les als je de studio binnenkomt, tijdens en na de les. We waarderen het als elkaars ruimte en rust gerespecteerd wordt.

Maak na afloop van je practice je eigen yogamat schoon met de mattenreiniger, die in de shala beschikbaar is. Als spullen van Yoga Spirits Roermond gebruikt worden berg deze dan ook weer zelf op in de daarvoor bestemde kast in de shala.

Health is the greatest gift. Contentment is the greatest wealth. A trusted friend is the best relative. A liberated mind is the greatest bliss.
Gautama Buddha

Clarity

Compassion

Contentment

Special Offer

Free trial / Gratis proefles

  • Free parking
  • Relaxing lounge
  • Free organic tea
  • Clean shower & toilets
  • Good quality yoga mats & props
  • Changing rooms for ladies & gentlemen
Scan de code